Pracownia metamorfozy teatralno filmowej make-up Astre

06.07.2015r. W Szkole Wizażu i Stylizacji w Pracowni Metamorfozy
Teatralno Filmowej Astre make-up, odbył się egzamin zawodowy.
Absolwentom gratulujemy zdobycia nowego zawodu make up Artist
wizażysta oraz życzymy samych sukcesów.

 Zapraszamy już od września, trwają zapisy na nabór wrześniowy!

129