Pracownia metamorfozy teatralno filmowej make-up Astre

Drzwi otwarte w Szkole Wizażu i Stylizacji Astre

Zapraszamy na drzwi  otwarte do Szkoły Wizażu i Stylizacji Astre

Uprzejmie zawiadamiamy o wpisie do instytucji szkoleniowej Pracowni Metamorfozy Teatralno Filmowej Astre w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Poznaniu pod numerem 2.30/001190/2015. Teraz również osoby bezrobotne będą mogły skorzystać z edukacji w Szkole Wizażu i Stylizacji Astre oraz naszych kursów.

22_248